дипломные работы на заказ, рефераты и авторские курсовые работы

Популярные работы

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

echo "Встановлення вікового цензу пояснюється тим, що для участі у виробленні та прийнятті важливих і складних рішень загальнодержавного значення народний депутат України має мати певний життєвий досв

Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

echo "Виходячи із цього, Конституція України закріплює у ст. 13 положення про те, що 'власність зобов'язує' і що 'усі суб'єкти права власності рівні перед законом'. Практика розвинених західних країн

Выборы как форма непосредственной демократии

echo "Демократичність дер ж ави і суспільства насамперед визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскільки реально існуючі процедури виявлення і здійснення волі народу впливають на управ

Особенности проведения банком операций с векселями

echo "Однако не всякий индоссамент порождает обязательства по векселю. Так, индоссамент сделанный с безоборотной оговоркой не порождает обязательств по векселю (часть первая ст. 15 Единообразного Зако

Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

echo "Экономическая сущность лизинга: Сущность лизинговой сделки. В мировой практике термин «лизинг» используется для обозначения различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного польз