дипломные работы на заказ, рефераты и авторские курсовые работы

Популярные работы

Кредит в производительной форме: аренда, лизинг

echo "Экономическая сущность лизинга: Сущность лизинговой сделки. В мировой практике термин «лизинг» используется для обозначения различного рода сделок, основанных на аренде товаров длительного польз

Народный депутат Украины (Народний депутат України)

echo "Встановлення вікового цензу пояснюється тим, що для участі у виробленні та прийнятті важливих і складних рішень загальнодержавного значення народний депутат України має мати певний життєвий досв

Выборы как форма непосредственной демократии

echo "Демократичність дер ж ави і суспільства насамперед визначається рівнем розвитку народовладдя, тобто тим, наскільки реально існуючі процедури виявлення і здійснення волі народу впливають на управ

Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

echo "Виходячи із цього, Конституція України закріплює у ст. 13 положення про те, що 'власність зобов'язує' і що 'усі суб'єкти права власності рівні перед законом'. Практика розвинених західних країн

Особенности проведения банком операций с векселями

echo "Однако не всякий индоссамент порождает обязательства по векселю. Так, индоссамент сделанный с безоборотной оговоркой не порождает обязательств по векселю (часть первая ст. 15 Единообразного Зако